// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Buitengebruik rodenticiden verboden! Hier vindt je het gifvrije alternatieven

Het buitengebruik van rodenticiden ( muizengif en rattengif ) is met ingang van 1 januari 2017 verboden. Deze giftige bestrijdingsmiddelen die worden ingezet brengen grote risico`s mee voor het milieu en de natuur.  Roofvogels en landroofdieren zijn reeds jarenlang de dupe geweest van onnodig veel gebruik van deze bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen.

CTGB heeft het buitengebruik verboden

Het CTGB College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden heeft besloten dat gebruik van deze giftige middelen alleen nog maar mogen worden gebruikt door gediplomeerde professionele gebruikers. Zelf ben ik ook professioneel ongediertebestrijder maar heb mezelf gespecialiseerd in gifvrije toepassingen tegen muizen en ratten.

Van professionele ongediertebestrijders wordt verwacht dat zij volgens de IPM norm ( Integrated Pest Management) werken.  Simpel gezegd betekend dat men verplicht is om eerst alle andere middelen en toepassingen te gebruiken zonder gif. Als dat niet helpt mogen er rodenticiden gebruikt worden. Dit alles dient goed gedocumenteerd te gebeuren en men dient aan te tonen hoe men te werk is gegaan. Voor velen is dit een lastig besluit daar men altijd gewent is geweest om met rodenticiden te werken.

muizengif-is-niet-duurzaam

Gifvrij Plaagdier Management

Pest Free werkt volgens een zelf ontwikkelde methodiek die een stapje verder gaat dan de IPM werk- en denkwijze, namelijk de GPM Gifvrij Plaagdier Management methodiek. Deze methodiek hanteren wij voor zakelijke opdrachtgevers maar adviseren het particuliere klanten ook. Duurzaamheid, veiligheid, de natuur en het milieu zijn voor Pest Free geen marketing kreten maar dagelijkse routines.  Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen volg ik regelmatig bijscholing bij het KAD ( Kennis en Adviescentrum Dierplagen) en zijn wij ook lid van deze organisatie.

Alleen als gifvrije maatregelen niet voldoende resultaat opleveren

Alleen als gifvrije maatregelen volgens de IPM methodiek niet voldoende resultaat opleveren mogen er rodenticiden ingezet worden. Ongediertebestrijders zullen  aan een hiervoor opgesteld protocol moeten voldoen.  Daar ik persoonlijk altijd op zoek ben naar nieuwe, gifvrije en duurzame toepassingen ben ik ervan overtuigd dat muizen en ratten te beheersen zijn zonder gebruik van rodenticiden. Ik kan ander ongediertebestrijders daarbij helpen, maar ik kan ook advies komen geven bij bedrijven die zelf aan ongediertebestrijding of ongediertepreventie doen. Samen zijn we sterk en komen we tot steeds betere gifvrije toepassingen.Voorkomen is beter dan bestrijden met giftige bestrijdingsmiddelen is mijn motto altijd.

Pest Free en GoodNature vullen elkaar naadloos aan

Pest Free en GoodNature zijn twee totaal verschillende toepassingen voor het beheersen en oplossen van problemen met ratten en muizen. Pest Free is een elektronisch verjaag systeem en GoodNature is een gifvrij vangsysteem. Combineer je deze twee toepassingen met elkaar dan heb je een compleet gifvrij systeem dat binnen elke IPM werk- en denkwijze past. Als je daarnaast de algehele hygiëne optimaliseert en weringsmaatregelen neemt,  dan moet het heel gek gaan wil je overlast van muizen en ratten niet gifvrij opgelost krijgen.

Duur of duurzaam

Duurzame ongediertepreventie waar Pest Free in is gespecialiseerd kan in het begin wat meer kosten omdat er meer maatregelen genomen dienen te worden. Deze maatregelen hadden overigens al veel eerder genomen moeten worden want ze zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden aan ongediertebestrijding. Bedrijven die nog werken volgens de ouderwetse manier van ongediertebestrijding werken alleen met giftige bestrijdingsmiddelen en voldoen absoluut niet aan de eisen die vandaag de dag worden gesteld. Helaas komt dit ook nog steeds voor.

Duurzaamheid loont absoluut als het gaat om moderne ongediertebestrijding en ongediertepreventie. Uiteindelijk is duur niet duur, als het duurzaam is.

Hier onder ga ik enkele criteria van het CTGB beantwoorden met gifvrije en duurzame toepassingen voordat je chemische bestrijdingsmiddelen in gaat zetten.

  1. Er is een protocol IPM buitengebruik nodig om de inzet van anticoagulantia te minimaliseren omdat het hier PBT stoffen betreft en er een hoog potentieel risico is voor doorvergiftiging naar roofdieren en roofvogels.Het alternatief voor buiten is de GoodNature muizenval – Rattenval. Het gifvrije alternatief voor binnen is Plug In Pest Free.
  2. Samenwerking opdrachtgever en professionele bestrijder. Voor het effectief inzetten van niet-chemische methodieken is het essentieel dat de plaagdierbestrijder intensief samenwerkt met de opdrachtgever, omdat niet-chemische middelen vaak arbeidsintensiever zijn. Aangezien de bestrijder zich zal moeten verantwoorden en registeren waarom niet-chemisch methodieken niet zijn ingezet, zal hij heldere afspraken moeten aangaan met de opdrachtgever.
    Voor Pest Free is het ondenkbaar dat het management en medewerkers van opdrachtgevers niet betrokken zijn bij het proces. Ongediertepreventie kan nooit optimaal zijn als de betrokken medewerkers niet op de hoogte zijn. Iedereen hoort bij het proces. Samenwerking is de succesfactor bij het onder controle krijgen van ongedierte problemen.
  3. Er is een bronmatige aanpak van bestrijding. Indien de bron van de plaag buiten het terrein ligt, en deze niet rechtstreeks kan worden aangepakt dienen er aanvullende maatregelen worden getroffen in de vorm van overleg en afspraken met buren, gemeente en inspectiediensten. Er mag geen langdurige bestrijding met anticoagulantia plaatsvinden omdat de bron niet kan worden aangepakt.Hierbij valt te denken aan gebieden waar een hogere plaagdruk regelmatig voorkomt, zoals haventerreinen en afvalverwerkingsbedrijven.Daarnaast kan ook worden gedacht aan woongebieden waar overmatig vogels worden gevoerd of afval/ etensresten worden gedumpt (stedelijke gebieden) of nabijgelegen hobbyboeren die geen maatregelen treffen. Hierbij is identificatie en registratie van brongebieden noodzakelijk en een regionale samenwerking wenselijk om de inzet van anticoagulantia te minimaliseren en waar ook andere partijen hun verantwoording dienen te nemen.Het alternatief voor buiten is de GoodNature muizenval – Rattenval

Er staan op de site van het CTGB algemene criteria, en criteria voor in het veld. Ik ben ervan overtuigd dat alle overlast van muizen en ratten opgelost kan worden zonder gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen. Sterker nog ik heb 100% gifvrije middelen op de plank liggen, maar omdat de toelating absurd duur is, is het voor kleine bedrijven niet mogelijk om een toelating te krijgen.

Het lijkt erop alsof dit een beschermende maatregel is voor de rijke chemische industrie. Er zijn natuurlijke niet giftige middelen maar de toelating is zo ingewikkeld dat er voor een leek niet door te komen is. Financieel niet, en niet doordat men niet kundig genoeg is. Ik persoonlijk vind dat een heel kwalijke zaak. Dit proces zou eenvoudiger en voordeliger moeten zijn voor kleine ondernemers.

Gifvrije alternatieven die hun werking reeds jarenlang hebben bewezen zijn voor handen. Ik kan je daarmee helpen en adviseren. Anders denken en werken is noodzakelijk om overlast van muizen en ratten onder controle te kunnen blijven houden. Giftige rodenticiden zijn daarbij naar mijn mening absoluut niet noodzakelijk op een enkele uitzondering na.

Wil jij meer weten over onze gifvrije alternatieven neem dan direct contact met mij op.

Elektronische ongediertepreventie voor binnen

Gifvrij vangsysteem van GoodNature

Muizenvallen

Rattenvallen

Het GoodNature vangsysteem is ontwikkeld voor buitengebruik alhoewel het natuurlijk in bepaalde gevallen ook goed binnen is in te zetten. Let daarbij wel op dat elke dag gecontroleerd dient te worden op kadavertjes.

Pest Free Benelux is als professioneel ongediertebestrijding bedrijf als lid aangesloten bij het Kennis en Adviescentrum voor Dierplagen en Brancheorganisatie Platform Plaagdierbeheersing Nederland.

Hoe werken rodenticiden - muizengif en rattengif

Wat is muizengif en wat gaat er veranderen

Heb je vragen stel ze dan hier onder.

 

Reacties

Naam: Wilma schreiber
Datum 21-02-2018 00:28
Kunnen er geen anticonceptiemiddelen gebruikt worden

Naam: François Iersel
Datum 22-02-2018 05:03
Beste Wilma, Hartelijk dank voor uw opmerking. Ja dat kan zeker. Een Amerikaans bedrijf is daar mee bezig en de tests zijn zeer goed. Er loopt op het moment een procedure voor een toelating voor de Europese markt. Dit is een tijdrovend en kostbaar verhaal. Een product met anticonceptie is dus in de maak en het is ook nog eens milieuvriendelijk. Hartelijk dank voor uw bijdrage en vriendelijke groet Francois van Iersel

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.