// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Controlelijst ratten

Ik heb een controlelijst ratten samengesteld om mensen te helpen bij het beheersen van rattenoverlast. Veel wijken, buurten, stadsdelen en landelijke gebieden hebben te maken met overlast van ratten. 

Particulieren en bedrijven weten vaak niet waar ze op kunnen letten en wat ze kunnen doen als ze overlast van ratten hebben.

ratten in grond

Waarom overlast van ratten toeneemt

Overlast van ratten neem de laatste jaren toe. Een grote oorzaak daarvan is dat er geen strenge winters meer zijn en dat de zomers steeds droger worden. Een ander oorzaak is dat overbevolking ratten verdrijft uit hun natuurlijk leefomgeving waardoor ze steeds dichten bij de mensen komen te staan. 

Een gevolg van overbevolking is dat er steeds meer voedselresten op straat te vinden zijn. Ratten verblijven niet voor niets zo graag bij mensen in de buurt. De mens creëert een ideale leefomgeving voor deze slimme sluwe knaagdieren.

Overlast van ratten beheersen

Ik ben als professioneel ongedierte adviseur ervan overtuigd als er meer en beter bewustzijn is bij de mens dat er heel veel overlast van ratten voorkomen kan worden. Beter omgaan met bepaalde zaken, maar jezelf ook beter beschermen tegen deze opdringerige ongewenste beestjes.

Ratten horen simpelweg bij het ecosysteem, maar je wil ze niet in je huis of bedrijf hebben, mits je ze als huisdier houdt. 

Waarom je actie moet nemen tegen ratten

Ratten zijn verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en virussen zoals :

  • leptospirose
  • voedselvergiftiging
  • hantavirus
  • seoul virus
  • salmonella
  • ziekte van Weil
  • de pest

Je kunt ziek worden van ratten als je met de beestjes zelf of met hun uitwerpselen in contact komt. Je hoeft niet perse direct contact met ratten te hebben, maar je kunt ook ziek worden van het inademen van besmette lucht, het eten van besmet voedsel of als je gebeten of gekrabd wordt door een rat. Lees hier meer over de gevaren van rattenkeutels.

Huisdieren zoals honden en katten kunnen ook ziek worden van ratten door het drinken van besmet water, zwemmen in besmet water of door ze te vangen. 

Genoeg redenen om actie te nemen tegen overlast van ratten in je buurt of erger nog in je huis of bedrijf. 

Checklist ratten

In deze checklist maak ik een opsomming van zaken waar je op dient te letten en welke maatregelen je kunt nemen. 

1. Laat je riolering controleren. Ratten leven veel in het riool. Ze leven daar omdat het riool ze voorziet van een beschutte omgeving waar ruim voldoende voedsel aanwezig is. Riolen zijn warmer dan rondhuppelen in de buitenlucht en ze hebben er nagenoeg geen last van natuurlijke vijanden.

Waar er voldoende voedsel in het riool aanwezig is? Er is voldoende voedsel in het riool aanwezig is omdat het voor de mens erg gemakkelijk is om daar overtollig voedsel in te dumpen. Herken je dit? Hoe vaak gooi jij etensresten zoals soep of spaghetti of iets anders in de wc??

Als er geen voedsel in het riool te vinden is zullen er aanzienlijk minder ratten aanwezig zijn. Schrik niet als een rat via je toilet naar binnen komt, het deksel optilt en bij je binnen staat. Stop dus met eten in het riool te dumpen.

Laat je riolering controleren omdat dit vaak de oorzaak is van rattenoverlast. Een kapotte riolering geeft ratten toegang tot je huis of bedrijf. 

ratten controlelijst

2. Neem voedselbronnen weg. Alle voedselbronnen zijn aantrekkelijk voor ratten. Ratten zijn alleseters en hebben zo hun voorkeuren. Bij gebrek aan beter eten ze bijna alles.

Strooi geen voedsel voor vogels, gooi geen etensresten op straat. Ruim afgevallen fruit op en zorg dat je composthoop goed is afgeschermd.

Wist je dat beukennootjes, walnoten, zaden uit dennenappels en andere zaden ook voedsel is voor ratten?

Een kapot riool is vaak de oorzaak van ratten in je buurt of wijk. Het is daarom aan te raden als je last van ratten hebt om een rioolinspectie te laten doen. Het wegnemen van voedselbronnen is van essentieel belang omdat deze als een magneet op ratten werken. 

Er zijn ratten in de buurt. Wat kun je zelf heel eenvoudig doen om ze te weren. 

Als professioneel en gespecialiseerd ongedierte adviseur heb ik een checklist voor je samengesteld met belangrijke zaken welke jezelf in de hand hebt, en waar jezelf ook iets aan kunt doen.

Je hebt na het lezen van deze checklist geen dure ongediertebestrijder meer nodig mist er als laatste redmiddel giftige bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet. In de meeste gevallen is dat niet nodig als je deze checklist en maatregelen als handleiding neemt. 

rat eet vogelvoer

Checklist ratten

Stel een buurtcomité in. Het is het allerbeste om gezamenlijk actie te ondernemen als je last van ratten in je buurt hebt. Er zijn in elke buurt wel mensen die hierin het voortouw willen nemen, maar er dient wel samengewerkt te kunnen en willen worden. Samenwerking werkt het beste tegen overlast van ratten.

Het buurtcomité neemt het voortouw en krijgt als taak om een inventarisatie te maken van de omgevingsfactoren en van alle individuele huizen. Ze hebben hiervoor een paar onmisbare spullen nodig, namelijk:

1. Een goede schijnwerper
2. Schrijfblok
3. Pen en potlood
4. Fotocamera
5. Goede zin

Inspectie buiten

Loop een keer rustig rond als het donker is. Je ziet dan misschien ratten lopen en kun je wellicht zien waar ze in hun holen gaan. 

Kijk ook overdag naar holen bij :

1. Struiken. Kijk goed onder struiken en planten
2. Straatwerk. Verzakt straatwerk duidt vaak op een kapot riool, waar dus ratten uit komen.
3. Containers. Sluiten containers goed af. Let hierbij ook op de uitlaat aan de onderkant van de container. Hiervan is vaak de dop af waardoor ratten gemakkelijk in de container kunnen komen.

Een rattenhol kun je herkennen aan ronde openingen in de grond met een diameter van ongeveer 9 centimeter. 

rattenhol ingang

3. Opruimen en schoon maken. Ratten beheersing begint bij het voorkomen van nestplaatsen. Buiten vindt je vaak nestplaatsen onder containers bij bedrijven, en onder hout- en steenstapels bij mensen thuis.

Opruimen van spullen welke je niet of nauwelijks meer gebruikt is van essentieel belang in de strijd tegen ratten. Je ontneemt ze daarmee hun schuil- en nestplaatsen.

Ratten communiceren en trekken elkaar aan middels geur van urine en uitwerpselen. Zie je uitwerpselen liggen ruim deze dan op en ontsmet die plekken. Draag voor alle zekerheid een masker en handschoenen. 

Let hierbij ook op overvolle garages, schuurtjes, opslagruimten, en dergelijke. Opruimen, afscheid nemen van spullen welke je nooit meer gebruikt. Als je het hebt gedaan geeft het je een heerlijk en overzichtelijk gevoel. 

ratten onder steenstapels

4. Onderhoud tuin. Rattenholen worden vaak gevonden onder struiken, planten, hout- en steenstapels. Hou beplanting kort en voorkom zoveel als mogelijk opstapelingen van hout en stenen.

Wees bedacht met klimplanten tegen de buitengevel. Ratten zijn uitmuntende klimmers en vinden zo ingangen bij je in de dakrand waardoor ze naar binnen kunnen komen.

Neem loslaten fruit en noten snel op van de grond. ratten zijn  dol op fruit en noten. 

5. Ontneem voedselbronnen. Losliggend fruit en noten zijn al genoemd, maar denk hier ook aan containers welke niet goed afgesloten zijn. Nogmaals denk hier ook aan de dop aan de onderkant van containers.

Laat vuilniszakken niet onnodig lang open en bloot staan, laat geen diervoeders in de nacht staan, zorg dat je vogelkooi of kippenren schoon is, neem konijnenvoer in de nacht weg. Strooi geen vogelvoer en gooi geen eten op straat. 

rat tussen vuilniszakken

In de punten 1 t/m 5 hierboven heb ik enkele algemene belangrijke punten opgenomen welke van belang zijn voor een duurzame en milieuvriendelijke ratten beheersing. Om deze punten optimaal aan te pakken is samenwerking in de buurt van essentieel belang. Laat het aangestelde buurtcomité de dingen doen welke noodzakelijk zijn om een goede inventarisatie te maken. Dit is in ieders belang.

Heb respect voor elkaar en werk samen

Als bovenstaande stappen zijn genomen en iedereen is er actief mee bezig ontstaat er ook een soort dynamiek in de buurt. Op een ander manier met elkaar omgaan, met respect voor elkaar. Bekritiseer elkaar niet, maar bedenk dat deze manier van aanpak de gehele buurt te goede komt. 

Wordt je aangesproken op bepaalde punten welke van belang zijn om de rattenoverlast aan te pakken, neem ze dan sportief op en verleen je medewerking. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking de gehele buurt ten goede zullen komen. Begrip en respect voor elkaar, openstaan voor verandering met een gezamenlijk doel. “ Een buurt zonder ratten”

Wat kun je doen om ratten buiten te houden

Belangrijk om te weten is dat ratten niet wonen in het riool. Het is slechts een rustige warme beschutte omgeving waar ze worden voorzien van voedsel. Ratten nestelen en wonen niet in het riool. Het is als het ware een ideaal metrosysteem waardoor ze zich ongestoord kunnen verplaatsen. 

Via het riool kunnen ratten dan ook eenvoudig bij je binnenkomen en bijvoorbeeld in je kruipruimte of spouw gaan nestelen. Een rioolinspectie is dus van essentieel belang. Denk je dat het probleem van het gemeenteriool komt vraag dan of de gemeente een inspectie komt doen, komt het van het riool op eigen grond dan dien je zelf een inspectie uit te laten voeren. 

Heb je eenmaal ratten in je buurt en is het riool gerepareerd dan zijn zeker nog niet de ratten uit je omgeving verdwenen. Je dient hier nog enkele maatregelen te nemen welke voorkomen dat ze in je tuin of in je huis gaan nestelen en voortplanten. 

Nadat je punt 1 t/m 5 hebt uitgevoerd zijn de navolgende punten belangrijk om te voorkomen dat ratten in je huis of bedrijf komen. 

Stap 1. Nemen van weringsmaatregelen.

Weringsmaatregelen zijn maatregelen welke je neemt tegen ongewenste indringers zoals ratten. Ik neem hier altijd als uitgangspunt dat je rekening dient te houden met muizen, dan is het zeker dicht voor ratten. Ratten kunnen door een opening van 12 mm en muizen door openingen van 5 mm. Maak je openingen muisdicht dan kan er zeker geen rat meer doorheen. 

1. Maak ventilatievoegen dicht. Deze voegen kun je heel eenvoudig en goedkoop dicht maken met rvs wering gaas. Dit gaas past altijd en is gemakkelijk te verwerken. Knip het 10% langer dan de ventilatievoeg, buig het een klein beetje en duw het met een plamuurmes in de voeg. zorg dat het gaas niet knikt.

2. Andere openingen in de buitenmuur. Zoek andere openingen in de buitenmuur op en maak deze op dezelfde manier dicht met rvs wering gaas.

3. Openingen onder boeiboord. Aanbouwen hebben vaak een boeiboord. Aan de onderkant zijn  deze vaak open voor ventilatie. Deze opstaande rand kun je ook heel eenvoudig dicht maken met rvs wering gaas.

4. Openingen rondom waterafvoer. Rondom waterafvoeren zitten vaak behoorlijk grote openingen waardoor ratten naar binnen kunnen komen. Vul deze openingen op met rvs wering gaas en kit deze af met voegenreparatiekit.

5. Openingen onder kozijnen. Kozijnen zowel nieuw en oud zijn vaak open aan de onderkant. Deze openingen worden in de praktijk vaak over het hoofd gezien maar zijn van essentieel belang rekening mee te houden. 

6. Openingen onder keukenblok. Onder of achter zitten vaak openingen welke de muur of kruipruimte in gaan. Door deze openingen lopen afvoerleidingen van de keuken. Rondom deze leidingen zit meestal nog ruimte genoeg voor ratten om hierdoor naar binnen te kunnen komen. Maak deze openingen dicht met rvs wering gaas en zet dit eventueel vast met siliconenkit.

7. Openingen in meterkast. Leidingdoorvoeren in de meterkast geven ratten de mogelijkheid om binnen te komen. Langs de leidingen graven ze gangen en komen naar binnen of via leidingdoorvoeren waar teveel ruimte in zit. Maak deze openingen dicht met rvs wering gaas en kit.

ratten in meterkast

8. Openingen op zolder. Op zolders zitten vaak openingen, of is zelfs de spouw helemaal open. Zolders worden ook vaak als opslagruimte gebruikt voor spullen welke men niet vaak nodig heeft. Een ideale omgeving voor ratten omdat er schuil- en nestgelegenheid genoeg is en ze kunnen zich gemakkelijk via de spouw verplaatsen. Ook hier is het raadzaam om alle openingen dicht te maken. 

Mensen zien op tegen het nemen van weringsmaatregelen. In de praktijk valt het reuze mee en het is niet moeilijk om te doen. Neem je op de juiste manier weringsmaatregelen dan is dat een duurzame investering waarvan je jarenlang plezier zult hebben, en de kosten vallen mee. 

Stap 2. Verstoor de leefomgeving van ratten.

Buiten kun je de leefomgeving van ratten verstoren door schuilplaatsen en voedsel weg te nemen. Naast het verstoren van hun leefomgeving is het ook zijn vol om de aanwezig ratten te vangen. Dit kun je doen met professionele rattenkistenof met een diervriendelijke rattenval.

Professionele rattenkisten adviseer ik om minimaal 3 in een doorsnee tuin te plaatsen. In elke rattenkist zit een klapval voor het vangen van ratten. Zet op paden waar ratten zich begeven een rattenkist. Zet nooit geen open rattenklem in je tuin om te voorkomen dat je vogels en niet doelgroep dieren vangt. 

Binnen kun je de leefomgeving verstoren door het plaatsen van 1 of 2 Pest Free units. Deze units maken gebruik van het reeds aanwezige elektromagnetische veld in een woning en brengen er een verandering in aan. Deze verandering veroorzaakt stress bij ratten waardoor ze weg zullen gaan. 

Heb je vragen stel ze dan hier onder in het reactieveld.

 
 

 

 

 

 

 

 


 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.