// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen Gif voor Ongediertebestrijding

Er zijn een aantal  dringende redenen om geen gif voor Ongediertebestrijding te gebruiken.  Die redenen hebben allemaal te maken met de gevaren van het gebruik van gifstoffen tegen ongedierte. Wat voor ons ongedierte is, is het voor andere levende wezens weer niet. Voor hen is het zelfs broodnodig voedsel. Denk eens aan de prachtige roofvogels die je vaak ziet vliegen, en aan landroofdieren die er rondlopen.

Geen gif voor ongediertebestrijdng

Roofvogels die onder andere op muizen en ratten jagen zijn : de buizerd, de bruine kiekendief, de blauwe kiekendief, de sperwer, de arend en de havik. Landroofdieren die op muizen en ratten jagen zijn : katten, das, bunzing, otters, nertsen, vos en marters. Doorvergiftiging naar deze diersoorten komt regelmatig voor. Muizengif en rattengif, ook wel rodenticiden genoemd zijn hiervan de oorzaak.

Muizen en ratten zijn dus belangrijk voedsel voor roofvogels en landroofdieren. Zeker in gebieden waar veel open natuur is, in bosrijke gebieden en waterrijke gebieden komen van alle soorten veel voor. Zowel roofvogels, landroofdieren en ratten en muizen. Doorvergiftiging naar roofvogels en landroofdieren heeft grote gevolgen voor het ecologisch systeem.

Ratten en muizen kunnen in alle soorten gebieden en gebouwen voorkomen. In huis of in bedrijfsgebouwen worden ze vaak als lastig beschouwd. Ook is het in sommige branches niet wenselijk om ongedierte zoals ratten en muizen te hebben. Dat is natuurlijk een begrijpelijk iets.

Ratten en muizen bestrijden

Om muizen en ratten te bestrijden dienen de beesten 3 tot 10 dagen elke dag van het gif te eten. Wist u dat ze meerdere dagen van het gif dienen te eten ? En als ze ervan eten dan lijden ze een pijnlijke en langzame dood. Dat is al een rede om geen gif te gebruiken.

Een andere reden om geen gif voor ongediertebestrijding te gebruiken is dat de landroofdieren en roofvogels ook ziek worden van het gif dat wordt gebruikt ten behoeve van de bestrijding. Ze kunnen er zelfs ook dood aan gaan. Dat is niet echt een milieu- en diervriendelijke oplossing.

Nog een rede om geen gif voor ongediertebestrijding te gebruiken is onze gezondheid. Gif tegen ongedierte behoort tot chemisch afval. Chemisch afval is slecht voor onze gezondheid, voor andere levende wezens en slecht voor het milieu. Bron Milieu Centraal

Denk daarnaast ook aan de gevaren voor kleine kinderen die het gif in hun mond kunnen nemen. Of denk aan huisdieren die ervan kunnen eten. Je mag er toch niet aan denken dat het je overkomt.

Oplossingen                                                                                                                            

Duurzame Ongediertebestrijding ook wel Ongediertebestrijding zonder gif genoemd is de milieuvriendelijke en diervriendelijke oplossing. Deze zijn zeker zo effectief, zo niet effectiever dan ongediertebestrijding met gif. Ik heb het hier over de bestrijding van muizen en ratten.

U kunt muizen en ratten bijvoorbeeld ook levend vangen en ze terug zetten in de natuur. Roofvogels en landroofdieren kunnen ze dan veilig vangen en als voedsel gebruiken. Laat ze vrij in een bosrijke omgeving op minimaal 100 meter van waar ze vandaan komen.

Deze oplossing is niet voor iedereen de gewenste oplossing. Voor bedrijven is dit geen goed alternatief in verband met hygiëne en tijd. Voor particulieren zou dit wel een oplossing kunnen zijn. U moet het wel willen, kunnen en durven.

Alternatief voor GIF

Een andere manier van Ongediertebestrijding zonder gif is de leefomgeving dermate veranderen dat deze voor muizen en ratten zo vijandig wordt dat ze zich niet meer fijn voelen. Wij nomen dit ongediertepreventie. We spelen daarbij in op de stofwisseling waardoor ze niet meer kunnen eten, drinken, slapen en voortplanten. Hierdoor raken ze gestrest en gaan ze weg en komen ze ook niet meer terug. Deze manier is verweg de beste preventie en de beste bescherming. Zie hier hoe dat werkt.

Plug In Pest Free heeft gifvrije oplossingen die het ecosysteem en het milieu sparen. Het grootste probleem van ongedierte is dat wij overal voedsel en voedselresten neer gooien. Daar waar geen voedsel is zal ook geen ongedierte zijn.

Vond u dit artikel waardevol ? Deel het met uw netwerk en laat een reactie achter.

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.