// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Gifvrij plaagdier management voor bedrijven

GPM Gifvrij Plaagdier Management is ontstaan uit de vraag en behoefte van bedrijven die wettelijk aan ongediertepreventie moeten doen. Gifvrij Plaagdier Management omvat een aantal technieken waarmee op een totaal gifvrije manier ongedierte zoals ratten, muizen, vliegende en kruipende insecten worden verjaagd, gevangen en beheerst.

Gifvrij Plaagdier Management is een initiatief van Pest Free Benelux. Pest Free zet zich in om het gebruik van rodenticiden tegen muizen en ratten uit te bannen. Rodenticiden zijn zeer giftige stoffen die gemaakt zijn om te doden en daarom gevaarlijk en slecht zijn voor onze gezondheid, het milieu en het ecosysteem.

Risico`s van rodenticiden

Er kleven diverse risico`s aan het gebruik van rodenticiden (muizengif en rattengif), mits ze op de juiste wijze worden ingezet en behandeld. Men dient de gebruiksaanwijzing strikt op te volgen. Alleen gecertificeerde ongediertebestrijders en gebruikers mogen zakelijk werken met rodenticiden. Deze giftige bestrijdingsmiddelen mogen alleen gebruikt worden volgens strenge wettelijke regels. Helaas worden die niet altijd en overal nageleefd. Worden deze regels wel goed nageleefd dan zijn de risico`s minimaal. Echter in de praktijk zien we vaak anders.

Gifvrij Plaagdier Management GPM is ook in het leven geroepen om bedrijven in de horeca, kantoren, scholen en kinderdagverblijven te ontzorgen. Te ontzorgen in die zin dat er in uw bedrijf of instelling geen giftige chemische stoffen meer aanwezig zijn. Stelt u zich eens voor dat er ratten- of muizengif in voedingsmiddelen zou komen! Food defense speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Ongediertepreventie specialist Pest Free

Alle GPM aspecten:

  1. Grondige inspectie zowel buiten als binnen
  2. Vaststellen met welke soort ongedierte we te maken hebben (determinatie)
  3. Vaststellen of er nog meer risico`s zijn
  4. Wat zijn de ecologische vereisten voor het ongedierte
  5. Wat is de drempelwaarde
  6. Hoe gaan we het ongedierte bestrijden en beheersen
  7. Doorlopend monitoren

Goede samenwerking is van cruciaal belang

Bij de GPM methode is samenwerking tussen ongediertebestrijder, opdrachtgever, leiding van opdrachtgever en medewerkers van opdrachtgever van cruciaal belang. Optimaliseren van bedrijfshygiëne en het treffen van weringsmaatregelen zijn de basis.

Een zeker niet te vergeten aspect is de betrokkenheid van werknemers. Zij weten namelijk precies wat er zich in een bedrijf afspeelt, en dat zijn zeer belangrijke gegevens. Wij zeggen eerlijk hoe het ervoor staat, en wat er moet gebeuren om weer een fris bedrijf te krijgen.

Voor uw bedrijf op maat gemaakt

Van advies tot op maat gemaakte workshops komen eraan te pas om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Er is maar één belang en dat is uw bedrijf. Wij helpen u graag om problemen met muizen of ratten duurzaam, veilig en milieubewust beheersbaar te houden of op te lossen.

Ontdek de reden van GPM, het waarom van GPM, de werkwijze van GPM en de toepasbaarheid van GPM. Ongediertepreventie en het optimaliseren van bedrijfshygiëne kan niemand alleen. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is binnen een bedrijf.

Gifvrij Plaagdier Management Kinderopvang

Advies nodig? Bel François