// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang  met als basis Integrated Pest Management heb ik als professioneel ongediertebestrijder geschreven om kinderdagverblijven te helpen met duurzame, gifvrije ongediertepreventie.

Bewustwording en betere omgang met bepaalde cruciale factoren, die van grote invloed zijn op muizen, ratten en andere beestjes waar je overlast van kunt ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel overlast van muizen, ratten en insecten kan worden voorkomen door een aantal hele simpele maatregelen.

Knaagdierbeheersing van muizen en ratten kan alleen duurzaam en milieuvriendelijk uitgevoerd worden als er een goede inventarisatie gemaakt wordt. Een knaagdier inventarisatie dient zowel binnen als buiten plaats te vinden. Ik ga je uitleggen dat je een inspectie ook heel goed zelf kunt doen, als je de adviezen opvolgt die ik je hier ga geven. Wij kunnen natuurlijk ook een inventarisatie voor een kinderdagverblijf uitvoeren en een advies op maat uitbrengen. De praktijk leert dat de laatste optie het beste werkt.

Gebruik muizen- en rattengif aan banden

muizen en rattengif gevaarlijk op kinderdagverblijf

Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van muizen- en rattengif steeds meer aan banden gelegd gaat worden, en dat is terecht ook, vind ik. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben nu eenmaal veel negatieve bijwerkingen en belasten het milieu erg zwaar. Daarbij bieden ze nooit geen duurzame oplossing, omdat je ze constant moet blijven inzetten. Andere middelen dienen ook wel continu ingezet te worden maar die belasten het milieu niet of aanzienlijk minder, en ze zijn niet slecht voor de gezondheid van kinderen en medewerkers.

Pest Free helpt kinderdagverblijven met het verduurzamen van conventionele ongediertebestrijding en het verkrijgen van een optimale ongediertepreventie.

Het nut van een goede knaagdier inventarisatie voor de kinderopvang

knaagdier inventarisatie ongedierte

Het nut van een goede knaagdier inventarisatie voor de kinderopvang is dat je te weten komt wat de huidige situatie en waar de risico`s liggen ten aanzien van muizen, ratten en andere beestjes. De volgend punten zijn daarbij van essentieel belang:

 • Met welk knaagdier heb je te maken? Huismuis – Bruine rat – Zwarte rat – of een andere muizensoort
 • Waar komen knaagdieren binnen?
 • Waar kunnen knaagdieren zich door verplaatsen?
 • Waar zijn voedselbronnen aanwezig voor knaagdieren?
 • Waar zitten nestelplaatsen van knaagdieren?
 • Hoe zijn de looproutes?
 • Is er drinken aanwezig?

Muizen en ratten hebben 3 eerste levensbehoefte, namelijk:

 1. Ze hebben voedsel nodig
 2. Ze hebben water nodig
 3. Ze hebben een schuilplaats nodig

Met een knaagdier inventarisatie op maat wordt er onderzocht welke levensbehoefte aanwezig zijn, en wat je daaraan kunt doen. Door het wegnemen en verstoren van de eerste levensbehoeften zul je ook geen last hebben van muizen of ratten in je omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat er preventieve maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er overlast kan ontstaan.

muizen kinderdagverblijf

Hoe ziet een knaagdier inventarisatie er uit?

Of je een knaagdier inventarisatie zelf doet of het door een professional laat doen, maak niet uit. Pest Free help je met een checklist die ook door professionals wordt gebruikt en waarvan wij zelf ook gebruik maken. Het is belangrijk dat een knaagdier inventarisatie serieus en goed gedaan wordt. Soms kan het wat extra tijd kosten, maar die tijd zal later beloond worden met een duurzaam resultaat. En dat is waar het om gaat. Een knaagdier inventarisatie dient de volgende stappen te bevatten.

 1. Stel in de introductie een doel. Wat wil of moet je bereiken en wat ben je bereidt om daarvoor te doen. Hoe ver wil je gaan om jou probleem met muizen of ratten te beheersen, op te lossen, of juist om ze te voorkomen. Voorkomen middels duurzame ongediertepreventie is beter dan bestrijden met giftige chemicaliën.Let wel dat TIPS en ADVIEZEN opgevolgd dienen te worden om het gestelde doel te bereiken. In de praktijk zie je vaak als men zelf aan ongediertepreventie wil doen, dat het er niet van komt. Inschakelen van een professional is in de meeste gevallen noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd dat je het ook heel goed zelf kunt, en ik help je daar graag mee als professional. Volg deze instructies stap voor stap.
 2. Tijdens de inspectie schrijf je alles op wat ik je hier onder ga leren. Neem dit serieus en neem er de tijd voor. Het duurzame resultaat is je beloning. En bedenk dat je er heel veel onkosten, ergernis en ellende mee kunt besparen.
 3. Plan van aanpak. In het plan van aanpak staat de volgorde van de te nemen maatregelen en het tijdsbestek waarin de maatregelen genomen dienen te worden. Werk je niet volgens een plan, dan komt het er ook niet van. Een leuke zin die zo waar is als het maar zijn kan. Ook hier geld weer dat het soms beter kan zijn om een professional in te schakelen, omdat er anders niets gebeurd.
 4. Uitvoeren van het plan van aanpak. Doen, doen, doen
 5. Werk je volgens dit gestructureerd plan dan zul je al snel de resultaten kunnen waarnemen. Schrijf ze op en hou een vinger aan de pols.
 6. Plan van aanpak aanpassen. Als het nodig is kun je het plan van aanpak aanpassen en bijsturen. Soms is er wat meer tijd nodig om te zien wat de genomen maatregelen voor effect hebben.

Checklist muizen en ratten

Over het algemeen zijn de te nemen maatregelen die je binnen neemt voor muizen en ratten hetzelfde. Daar waar wezenlijke verschillen zijn geef ik dat aan. Ik geef je hier de meest algemene punten waar je op dient te letten. Ga systematisch te werk en stel jezelf de volgende vragen die je verder helpen met je inventarisatie muizen en ratten!

 1. Waar zie je sporen van muizen of ratten?
 2. Waar hoor je geluiden van muizen of ratten?
 3. Als je een muis of rat hebt zien lopen, welke kant ging die dan heen?
 4. Heb je recent verbouwd, of hebben je buren verbouwd?
 5. Als je al eerder maatregelen hebt genomen, wat was daarvan het resultaat?

muizenpoep tussen luiers

Muizenpoep tussen luiers

Stap 1.

Zijn er sporen van knaagdieren, muizen of ratten. Sporen zijn:

 • Uitwerpselen
 • Poot en staartafdrukken
 • Knaagschade
 • Afzet van buikvet
 • Dode exemplaren
 • Wissels (looppaden)

Vindt je uitwerpselen dan kun je deze ook altijd laten determineren. Determineren is het vaststellen van de soort waarmee je te maken hebt. Als je dat weet, dan weet je ook de leefgewoonte en kun je gericht acties ondernemen. Pest Free kan je helpen met uitwerpselen determineren.

overlast van huismuizen muizenprobleem

Stap 2.

Spoor ingangen van buitenaf op.  Let hierbij op dat muizen door een opening van 5 mm naar binnen kunnen komen. Is je huis muisdicht dan kunnen ratten er zeker niet meer in. Ratten kunnen door openingen van 1,2 cm. Opening van buiten naar binnen zijn:

 • Open stootvoegen
 • Ventilatie openingen
 • Openingen naast leidingen
 • Openingen onder kozijnen en dorpels
 • Openingen van kelder, kruipruimte naar boven
 • Gaten en sleuven in je buitenmuur
 • Deuren die niet goed afsluiten
 • Hemelwaterafvoeren
 • Openingen bij dakaansluiting
 • Openingen bij dakgoot en onder dakpannen
 • Openingen onder garagepoort of rolpoorten

ongediertepreventie kinderopvang kinderdagverblijf

Stap 3.

Spoor doorgangen binnen op. Er zijn legio doorgangen binnen te vinden waardoor muizen en ratten zich kunnen verplaatsen. Doorgangen zijn snelwegen voor ratten en muizen waardoor ze zich eenvoudig en snel uit de voeten kunnen maken. Sluit je deze af dan hebben ze het niet meer zo goed naar hun zin. Doorgangen binnen zijn:

 • Leiding doorvoeren in kelder, kruipruimte, meterkast en schachten
 • Leidingen onder en achter je keukenblok
 • Leidingen in je badkamer
 • Leidingen over je plafond
 • Hemelwater afvoeren die inpandig zijn

doorgangen voor muizen en ratten

TIP: met verbouwingen word nimmer rekening gehouden met ongedierte. Ik geef je op een briefje als je dat wel zou doen dat je achteraf heel veel onnodige kosten bespaart. Het is raadzaam om een professional in te schakelen voor advies over ongediertepreventie alvorens je gaat verbouwen. Die kosten verdien je heel snel terug, zeker als je in een risicogebied woont of een risicobedrijf hebt.

Stap 4.

Spoor voedselbronnen op. Dit is een essentieel onderdeel van algehele hygiëne bij kinderdagverblijven. Vaak hoor ik mensen zeggen dat hun kinderdagverblijf hygiënisch is. Natuurlijk is je kinderdagverblijf schoon en hygiënisch, maar je hebt ook te maken met andere factoren die van invloed zijn op de algehele hygiëne, namelijk:

 • Voedselopslag voor dieren
 • Rondscharrelende kippen
 • Geitjes in de tuin
 • Rondhuppelende Konijnen

Andere hygiënische factoren die van invloed  zijn hebben te maken met de omgeving. Je kunt hierbij denken aan de volgende punten:

 • Kinderboerderij in de buurt
 • Fruitbomen in de tuin of in de buurt
 • Vogelkooien
 • Diervoeders die blijven staan
 • Voedsel strooien voor vogels
 • Vetbollen ophangen
 • Vuilnis en vuilopslag
 • Vuile vaat laten staan
 • Eten in de voorraadkast
 • Kruimels op de grond

voedingsbodem voor ongedierte muizen ratten

Er zij  tal van voedselbronnen in en rondom een kinderdagverblijf. Kijk er kritisch na en probeer voedselbronnen zoveel als mogelijk te elimineren. Des te meer voedsel er is, des te groter wordt een populatie muizen of ratten.

Stap 5.

Spoor nestelplaatsen op.  Nestelplaatsen zitten daar waar het rustig is. Voorbeelden hiervan zijn; overvolle zolders, overvolle berging, overvolle kelder, overvolle garage, houtopslag, onder kippenren of vogelkooi, in oude dozen, in kleding en ga zo maar door. Ik heb in de praktijk al veel gezien bij kinderdagverblijven waar muizen en ratten zich heerlijk kunnen nestelen.

overvolle opslag is nestelplaats voor ongedierte muizen en ratten

TIP: ruim regelmatig op en voorkom dat er overvolle ruimtes ontstaan. Sla spullen die je wilt bewaren op in afgesloten plastic bakken en het liefst van de grond af. Bewaar overzicht zodat je ziet wat er gebeurd.

Stap 6.

Repareer Lekkages. Ten overvloede zet ik dit hier bij. Muizen en ratten kunnen niet zonder water. Althans niet lang. Ratten hebben elke dag water nodig en muizen kunnen wat langer zonder als hun voedsel voor minimaal 15% uit vocht bestaat. Vocht is overigens een oorzaak van veel soorten overlast zoals, schimmels en zwammen. Vocht is overigens ook een voedingsbron voor veel soorten insecten. Een kraan of koppeling welke een klein beetje lekt is voldoende om ratten en muizen van water te voorzien.

Gifvrij - Duurzame - Milieuvriendelijke - Veilig

Pest Free helpt kinderdagverblijven met advies en duurzame, milieuvriendelijke oplossingen tegen muizen, ratten en andere beestjes zoals:

 • Mieren
 • Zilvervisjes
 • Papiervisjes
 • Mieren
 • Mollen
 • Vliegen

Wij zijn ervan overtuigd dat giftige bestrijdingsmiddelen slechts een tijdelijk lapmiddel zijn. Je kunt zelf heel veel doen als je dat wenselijk is, en wij kunnen kinderdagverblijven daarbij heel goed adviseren en helpen.

Gifvrij Plaagdier Management voor kinderopvang is een door mij ontwikkelde methodiek met als basis de IPM werkwijze. Wil je weten hoe wij kinderdagverblijven kunnen helpen neem dan direct contact op of vul het onderstaande formulier in.

Vraag hier via ons contactformulier de checklist Gifvrij Plaagdier Management voor Kinderopvang aan. 

Ongediertepreventie op een kinderdagverblijf

Veilige ongediertepreventie - ongediertebestrijding kinderdagverblijf

 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.