// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Habitat management voor ratten

Habitat management voor ratten houdt rekening met alles wat in de habitat van ratten aanwezig is. De habitat is de fysieke leefomgeving van ratten en alles wat daarmee samenhangt. Daar het gebruik van rattengif aan steeds strengere eisen moet voldoen hoort habitat management een vast en essentieel onderdeel te zijn van rattenbestrijding.

Buitengebruik van rodenticiden is per 1 januari verboden mits men is aangemeld en werkt volgens het Handboek buitengebruik. Deze regels zijn er voor bedrijven die met rattengif willen blijven werken. Pest Free wil niet met rattengif werken en gebruikt uitsluitend gifvrije technieken en methodes.

rattengif buitengebruik verboden

Waarom rattenbestrijding noodzakelijk is

Bruine ratten ( Rattus norvegicus) zijn overal in stedelijke en landelijke gebieden te vinden. Daar waar gunstige omstandigheden zijn worden grote populaties vastgesteld. Deze rattenpopulaties moeten beheerst en gecontroleerd worden om de volksgezondheid te beschermen, verontreiniging van opgeslagen levensmiddelen te voorkomen, en voor het voorkomen van overdracht van ziekten en virussen naar vee zoals runderen, varkens, pluimvee, schapen en paarden.

Rattenbestrijding vindt het meest plaats middels het gebruik van dodelijk bestrijdingsmiddel, rattengif. Dit gif is op basis van een lokaas, meestal granen waaraan een werkzame giftige stof is toegevoegd. In de praktijk blijkt dat alleen het gebruik van rattengif niet altijd even succesvol is.

In een landelijke omgeving kunnen rattenpopulaties zich snel herstellen. Dat is de rede dat men herhaaldelijk rattengif moet plaatsen. Hetzelfde is van toepassing voor rattenpopulaties in stedelijke gebieden. Er is immers voedsel en onderdak voldoende voor handen, en nabijgelegen rattenpopulaties verplaatsen zich gemakkelijk naar vrij gekomen terrein. Habitat management voor ratten zorgt ervoor dat er meerdere middelen worden ingezet dan alleen rattengif. De omgeving zal worden aangepast zodat er minder schuil- en nestelplaatsen zijn en dat er minder voedsel aanwezig is.

Nadelige effecten van rattengif

Het gebruik van rattengif brengt een aantal nadelige effecten met zich mee. Deze nadelen zijn:

 • Optreden van resistentie ( ratten worden er ongevoelig voor)
 • Treffen van niet doelgroep dieren
 • Zeer slecht afbreekbaar in het milieu (persistentie)
 • Ze werken bioaccumulatief ( stapelen zich op in het lichaam)
 • Ze hebben een hoge toxiteit( zeer giftig)

Waarom habitat management voor ratten noodzakelijk is

Habitat management voor ratten is noodzakelijk omdat zoals reeds gezegd het inzetten van rattengif vaak niet voldoende effect heeft. Met habitat management wordt de leefomgeving van de ratten aangepakt waardoor die minder aantrekkelijk wordt en waardoor rattenpopulaties niet zo groot kunnen worden dat er plagen ontstaan. Rattenbestrijding is meer dat het zetten van lokaasdepots waarin rattengif zit.

IPM en habitat management

IPM Intergrated Pest Mangement en habitat management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. IPM omvat alle technieken en toepassingen die men in kan zetten om ratten te bestrijden waarbij geen giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Habitat management speelt in op de fysieke leefomgeving van ratten. Habitat Management is een cruciaal onderdeel van een geïntegreerde aanpak om rattenpopulaties beheerbaar en onder controle te houden. Simpel gezegd komt rattenbestrijding neer op een aantal essentiële vaardigheden, namelijk:

 • Algehele hygiëne optimaliseren ( voedselbronnen weg nemen)
 • Treffen van weringsmaatregelen
 • Inzetten van gifvrije vangsystemen
 • Inzetten van verjaagsystemen
 • Preventieve maatregelen zoals begroeiing kort houden
 • Nestelmogelijkheden weg nemen
 • Constante monitoring

Wat eten ratten?

Ratten eten ongeveer alles wat ze tegen komen en hebben een enorm aanpassingsvermogen. Ze hebben natuurlijk wel hun voorkeuren voor voedsel, maar als er niets anders te halen valt nemen ze met minder ook genoegen. Ratten nemen voedsel ook mee naar hun rattenhol waar ze het opslaan voor als er minder te halen valt.

Ratten zijn opportunistische omnivoren wat wil zeggen dat het alleseters zijn. Ze eten het liefst vette granen en noten, maar eten ook:

 • Vlees
 • Vis
 • Kip
 • Fruit
 • Groenten
 • Zaden
 • Eieren
 • Melk
 • Snoep

In stedelijke gebieden waar constant veel mensen aanwezig zijn is genoeg van dit voedsel te vinden. Denk maar eens aan afval van restaurants, slagerijen, bakkerijen, eetcafés, en overal waar ze voedsel verkopen. Vergeet daarnaast niet dat er ook veel voedsel te halen valt bij:

 • Vuilstortplaatsen
 • Containers
 • Volières
 • Huisdieren ( honden, katten,kippen, konijnen)
 • Fruitbomen
 • Notenbomen
 • Compostbakken
 • Voedsel opslagplaatsen
 • Diervoeders (agrarische bedrijven)

Er is overal enorm veel afval van voedsel waar ratten dol op zijn. Dit geeft ze de gelegenheid om uit te groeien tot een ware plaag.

Wist je dat een rattenpopulatie groter wordt naar mate er voedsel aanwezig is? Veel voedsel , veel ratten. Er kan alleen maar een rattenplaag uitbreken als er voldoende voedsel aanwezig is.  

eko 1000 muizen ratten vangen   eko 1000 ratten muizen vangen

Ratten zijn slim en sluw

Hoewel ratten veel eten zijn ze altijd zeer voorzichtig als er nieuw eten in hun omgeving komt. Dat is soms de rede dat giftig lokaas niet wordt opgenomen omdat ze het niet vertrouwen. In het begin zullen ze er eerst van proeven. Blijkt dat ze er ziek van worden dan zullen ze er niet weer van eten. Ze zijn zo slim dat ze zelfs op andere letten of zij er ziek van worden.

Wil je ratten vangen met een vangsysteem dan is het raadzaam om het in eerste instantie nog niet op scherp te zetten. Laat ze er eerst vertrouwen in krijgen alvorens, welke val of vangsysteem dan ook aan te zetten. Maak vallen eerst aantrekkelijk en laat de ratten eraan wennen. Als de gewenning er is kun je de rattenval aan of scherp zetten. De kans dat je gaat vangen is daarmee velen malen groter.

Wij kunnen je helpen met vang en verjaag systemen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op, en kijk alvast eens naar de GoodNature rattenval en het EKO 1000 vangsysteem

Je kunt zelf ook ratten vangen in je tuin met simpele rattenkisten. Dit is een goedkope manier die je zelf heel goed kunt toepassen.

opstelling-goodnature-muizenval-rattenval

Wat eten ratten- Ratten vangen

Hoe leven bruine ratten? Rattenhol van de bruine rat

Knaagschade ratten en muizen niet verzekerd

Hoe gevaarlijk zijn ratten?

Bruine ratten in de tuin

De bruine rat

Resistentie van de bruine rat

Hoe ontstaat een rattenplaag

Hoe herken je ratten? Rattenpoep & rattenurine in je omgeving

Hoe leven bruine ratten? Rattenhol van de bruine rat

Rattenplaag rondom huis

 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.