// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertebestrijding

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is voor Plug In Pest Free Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertebestrijding. Ongediertebestrijding zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Giftige stoffen zijn slecht voor onze gezondheid, het milieu en de natuur. Bestrijdingsmiddelen zijn er om organisme te doden en zijn daarom per definitie slecht voor onze gezondheid.

Conventionele ongediertebestrijding

Als je last hebt van ongedierte zoals ratten of muizen dan denk je al als snel dat rodenticiden (muizengif en rattengif) de oplossing zijn. Dat is de conventionele manier van denken en ongediertebestrijding. Ik vind gebruik van muizen- en rattengif niet Maatschappelijk Verantwoord omdat ze een aantal zeer nadelige neveneffecten hebben. Er zijn daarbij hele goede gifvrije alternatieven om muizen en ratten te bestrijden, maar die moet je wel weten dan.

Maatschappelijk verantwoorde Ongediertebestrijding

Vaak zie je dat er lokdozen rondom bedrijven staan. In beginsel mag daar geen giftig bestrijdingsmiddel in zitten. Pas als er opname is door ratten dan wordt er geswitched van niet giftig naar giftig lokaas. Binnen staan er in de regel ook lokdozen.

Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertbestrijding begint mijn inziens met voorlichting en advies. Uit dat advies zullen een aantal te nemen acties voort komen van bouwkundige en hygiënische aard. Deze punten zullen eerst aangepakt moeten worden. Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertebestrijding  begint met het duurzaam weren van ongedierte.

Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertebestrijding bestaat uit een aantal essentiële stappen. Deze stappen zijn:

  1. Introductiegesprek met opdrachtgever waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe de nieuwe wetgeving in elkaar zit en hoe er wettelijk gewerkt moet worden.
  2. Aanleggen van een dossier waarin alles wordt vastgelegd van a tot z.
  3. Het maken van een risico-inventarisatie. Hierbij wordt ook gelet op eventuele overlast van andere diersoorten en insecten.
  4. Bepalen van de strategie die gevoerd gaat worden.
  5. Opstellen van het plan van aanpak. Hierin komt te staan hoe stapsgewijs het ratten- of muizenprobleem wordt aangepakt.
  6. Bespreken van het plan van aanpak met de opdrachtgever. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de wettelijk verplichtingen.
  7. Uitvoeren van het plan van aanpak. Hierbij is het naar mijn mening van cruciaal belang dat leiding en medewerkers ook op de hoogte worden gebracht. Optimale ongediertepreventie doe je gezamenlijk en niet alléén.
  8. Registreren en evalueren van de verrichte werkzaamheden en de resultaten die behaald zijn. Het is hierbij belangrijk dat zowel de positieve als negatiever punten besproken worden. Hierbij is het ook weer van belang dat medewerkers op de hoogte worden gesteld.
  9. Besprekingen met bevindingen met de opdrachtgever.
  10. Eventueel aanpassen van het plan van aanpak en strategie, als dat noodzakelijk is.

Wat ik al jaren verkondig is dat communicatie en eerlijke voorlichting de sleutelwoorden zijn voor een succesvolle MVO aanpak. Pest Free heeft haar eigen Gifvrij Plaagdier Management methodiek voor ontwikkeld die al deze aspecten omvat. Deze methodiek wordt voornamelijk zakelijk toegepast, en in een lichtere vorm ook bij woonhuizen als dat wenselijk is.

Ongediertebestrijding volgens handboek

Voor buitengebruik van rattengif is het wettelijk verplicht om volgens de opgesomde 10 punten te werken. Hiervoor is een protocol en een handboek samengesteld. Elke ongediertebestrijder die buiten met rattengif werkt moet dat doen volgens het handboek `` Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen``

Ik ben ervan overtuigd dat het zo ook moet voor binnengebruik van muizen- en rattengif. Er wordt namelijk nog te vaak, te veel en onnodig giftige bestrijding toegepast.

Middels de toepassingen en technieken die wij inzetten kunnen wij succesvol muizen en ratten bestrijden zonder gif. Communicatie tussen ons als ongediertebestrijder, opdrachtgever en medewerkers van opdrachtgever is van cruciaal belang. Optimale ongediertepreventie kun je simpelweg niet alleen.

Wil jij meer weten wat Maatschappelijk Verantwoorde Ongediertebestrijding volgens de Pest Free methode voor jouw bedrijf kan betekenen vul dan hier onder het contact formulier is. 

 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.