// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Muizen of ratten in je duiventil - Wat kun je eraan doen

Je mag er toch niet aan denken dat je muizen of ratten in je duiventil hebt!............Toch is dit de nachtmerrie van elke druiventeler, duivenkweker of duivenmelker. 

Muizen of ratten in je duiventil

De oorzaak van muizen of ratten in je duiventil is dat deze ongenode gasten er alles vinden wat ze nodig hebben, namelijk: 

 1. voedsel
 2. onderdak
 3. drinken

Voldoet een ruimte aan de 3 eerste levensbehoefte van muizen en ratten, dan is het een kwestie van tijd, maar 1 ding is zeker……...je gaat er last van krijgen. 

Heb je last van muizen of ratten in je duiventil, dan brengt dat een aantal heel vervelende gevolgen met zich mee. Deze gevolgen zijn:

 1. Muizen en ratten zorgen voor onrust in je duiventil.
 2. Muizen en ratten maken de duiveneieren kapot.
 3. Ratten vreten de jonge duiven aan.
 4. Muizen en ratten zijn dragers en verspreiders van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Dus er kunnen ziektes ontstaan. 
 5. Muizen en ratten eten het duivenvoer op.
 6. Muizen en ratten verjagen de duiven van hun eieren en jongen af. 
 7. Muizen en ratten populaties groeien snel bij ideale omstandigheden.
 8. Muizen en ratten veroorzaken materiële schade.

Redenen genoeg om direct actie te ondernemen als je dan ook maar één muis of rat in de buurt van je duiventil ziet. 

Ik sprak hedenochtend (28-03-2020) een druiventeler die ongeveer 3 maanden geleden een muis zag lopen. Hij had op dat moment niet in de gaten dat dit al snel een groot probleem kon gaan worden. Nu na 3 maanden ziet hij ook al jonge muisjes in zijn duiventil. 

muizen of ratten in je duiventil

Ontwikkeling van muizen

Muizen hebben een draagtijd van 3 weken, Daarna een zoogtijd van 3 weken en na 2 maanden zijn ze geslachtsrijp. Onder ideale omstandigheden met voedsel, onderdak en drinken zullen ze al direct gaan voortplanten omdat er voldoende eerste levensbehoeften aanwezig zijn. Een muizenpopulatie groeit naar gelang er voedsel en onderdak (schuilplaatsen) aanwezig zijn. 

Muizen wijfjes in de leeftijd van 2 tot 12 maanden hebben gemiddeld 6 tot 10 worpen per jaar met een gemiddelde nestgrootte van 5 a 6 jongen. Je kunt dus wel nagaan als je niet direct ingrijpt dat er als snel heel veel muizen in de duiventil kunnen zitten. 

Ontwikkeling van ratten 

Bruine ratten hebben een draagtijd van plusminus 22 dagen. Ze hebben een zoogtijd van 4 weken en na 3 maanden zijn ze geslachtsrijp. Een rattenpopulatie groeit naar gelang er voedsel en schuilplaatsen aanwezig zijn. Ze hebben maximaal 15 worpen per jaar met een nestgrootte van 7 tot 10 jongen. 

Gezien de ontwikkeling van muizen en ratten is het noodzakelijk om direct actie te ondernemen als je er eentje ziet lopen in de buurt van je duiventil en omliggende gronden. 

Wat te doen tegen muizen of ratten in je duiventil

Het allerbelangrijkste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat de habitat (leefomgeving) van deze plaagdieren wordt verstoord. In de praktijk hoor en zie ik vaak dan men zich alleen maar richt tot de duiventil en het bestrijden van de plaagdieren. Dit zal er echter nooit voor zorgen dat het probleem duurzaam beheerst zal blijven. 

Je wilt als eigenaar van een duiventil een oplossing om overlast van muizen en ratten duurzaam te beheersen. Ik spreek bewust over beheersen want een omgeving waar altijd voedsel en water aanwezig is, en waar openingen in zitten kun je nooit voor 100% uitsluiten dat er muizen of ratten binnen komen.

Wat je dient te doen voor een duurzame beheersing

Voor een duurzame beheersing van muizen en ratten in je duiventil is het noodzakelijk dat je verder kijkt dan alleen de duiventil zelf. 

Let ook op de onderstaande belangrijke aandachtspunten.

 1. Laat geen afval in zakken onnodig buiten staan.
 2. Zorg dat containers goed afsluiten.
 3. Sla duivenvoer het liefst op in metalen emmers met deksel.
 4. Ruim zoveel als mogelijk voedselresten elke dag op. 
 5. Voorkom nestplaatsen 
 6. Ruim regelmatig oude rommel op

Voorkomen van nestplaatsen kun je doen door ervoor te zorgen dat er  geen hout- en steen stapels liggen. Vaak zie ik tegen de achterkant van een duiventil hout, stenen of oude rommel liggen. Ruim dit aub op en hou het opgeruimd. 

Als de habitat voor muizen en ratten rondom je duiventil verstoord is door bovenvermelde aandachtspunten in acht te nemen, dan kun je jezelf volledig concentreren op de duiventil. 

Duurzaam muizen en ratten beheersen in een duiventil

Het allerbelangrijkste is dat voedselresten zoveel als mogelijk elke dag worden opgeruimd. Des te minder voedsel des te minder groot kan een populatie muizen of ratten worden. 

Ik ben geen voorstander om rodenticiden (muizen- en rattengif) te gebruiken om de volgende redenen. 

 1. Muizen en ratten moeten er 3 tot 18 dagen van eten om vervolgens een pijnlijke dood te sterven. Je weet niet wat er gebeurd en de dode exemplaren gaan liggen stinken in je duiventil, met als gevolg nog meer overlast van vliegen.
 2. Je kunt niet monitoren wat er gebeurd, en met te veel ander voedsel in de omgeving zullen muizen en ratten er langer dan 3 dagen van moeten eten. 
 3. Doorvergiftiging naar niet doelgroep dieren zoals landroofdieren en roofvogels. 
 4. Milieuvervuiling.

Heb je je spullen goed voor elkaar en doe je aan habitat management dan zijn professionele muizenvallen in een lokaasdepot en rattenkisten ideaal om deze plaagdieren mee te beheersen. 

Lokaasdepot met klapval voor muizen

lokaasdepot muizen voor duiventil

Dit zijn muizenklemmen in een lokaasdepot. Je kunt deze veilig in de ruimte zetten waar de duiven ook zitten. Muizenklemmen in een lokaasdepot zijn eenvoudig te controleren en zeer effectief voor het snel terugdringen van een muizenpopulatie. 

Rattenkisten met klapval voor ratten

rattenkist duiventil

Hier worden de rattenklemmen ook weer geplaatst in een depot wat er omheen zit. Je kunt deze ook veilig plaatsen in en rondom de duiventil. 

 

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.