// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Tips tegen overlast van muizen in een supermarkt

Overlast van muizen in een supermarkt is een probleem dat behoorlijke imagoschade kan berokkenen. Maar dat is niet het enige probleem want muizen bezorgen ook veel materiële schade aan producten. Derving van producten door muizen kan een hele grote kostenpost zijn voor supermarkten. Laat staan als een supermarkt wordt gesloten door overlast van muizen. Dan zijn de kosten enorm hoog, en ze behalen alle voorpagina`s van de kranten en het journaal. Iets waar een supermarkt niet op zit te wachten.

Oorzaken overlast van muizen in een supermarkt?

Overlast van muizen in een supermarkt is in de meeste gevallen te wijten aan dezelfde oorzaken.

 1. Er is niet aan ongedierte wering gedaan.
 2. Algehele hygiëne is niet in orde.
 3. Er zijn teveel schuil- en nestelplaatsen.

In supermarkten waar overlast van muizen is kom je over het algemeen allemaal deze 3 oorzaken tegen. Neem je deze oorzaken niet weg, dan kan het muizenprobleem nooit duurzaam opgelost worden. Overlast van muizen in een supermarkt kan worden voorkomen, als er een aantal essentiële basis maatregelen worden genomen.

Ongediertepreventie begint tijdens bouw en verbouw van een supermarkt

Voor nieuwbouw is het eigenlijk heel simpel. Er dient naar mijn mening gecontroleerd te worden tijdens de bouw op ingangen voor muizen, maar ook hoe verbindingen en constructies worden gemaakt. Tijdens nieuwbouw kan men heel gemakkelijk maatregelen nemen die ervoor zorgen dat het pand hermetisch is afgesloten voor muizen. Bij verbouwing van een supermarkt dient het gehele casco van het pand gecontroleerd te worden op ingangen en doorgangen voor muizen. Tijden bouw en verbouw van een supermarkt worden zeer veel grote holle ruimten gecreëerd waar muizen zich in kunnen verstoppen en gaan nestelen. Holle ruimten zijn lekker warm, er is voldoende voedsel en drinken aanwezig, en aan andere schuilplaatsen ontbreekt het ook niet. Alles is aanwezig waardoor een muizenpopulatie behoorlijk kan groeien en er zelfs een muizenplaag kan ontstaan. Tijdens bouw en verbouw dient erop toegezien te worden dan alles wat met ongediertepreventie te maken heeft goed en secuur wordt uitgevoerd. Kosten die achteraf gemaakt moeten worden om te gaan bestrijden zijn vele malen duurder, dan er van te voren rekening mee te houden. Slechte afwerking na renovatie van een supermarkt. Enkele weken later werden deze openingen dicht gemaakt door weer opnieuw overlast van muizen.

Tips tegen overlast van muizen in een supermarkt

 • Zorg dat het pand aan de buitenkant hermetisch dicht is. Ik heb onlangs een verbouwing van een klein winkelcentrum gevolgd en had van te voren voorspelt dat er weer opnieuw overlast van muizen zou komen. Binnen enkele weken was het weer zover. Aan de buitenkant was nu heel goed te zien hoe en waar de muizen hun intrede weer hadden gemaakt.
 • Compartimenteer het pand aan de binnenkant zodat migratie van en naar verschillende ruimten niet mogelijk is. Denk hierbij aan deuren, kabelgoten, leidingdoorvoeren, kozijnen, ruimten achter koel- en vriesunits.
 • Voorkom holle ruimten waar je niet meer bij kunt en waar muizen wel in kunnen. Goed dicht timmeren en afwerken is van het grootste belang.
 • Winkelschappen voldoen in de meeste gevallen niet. Onder zijn ze dicht waardoor er geen overzicht is en het geeft muizen een ideale schuilplaats dicht bij voedsel. Het verbaasd mij dat er nog geen winkelschappen zijn waar muizen niet in kunnen en die onder open zijn.
 • Tijden bouw en verbouw dient er aan de bouwvakkers instructie te worden gegeven zodat zijn weten hoe ze dienen te werken en af te werken. Hier is heel veel winst te behalen.
 • Laat de winkelinrichter ervoor zorgen dat alle meubels muisdicht zijn en dat er geen grote gaten open blijven waardoor muizen zich ongeziens kunnen verplaatsen.
 • Laat geen struiken en bosschages groeien rondom het pand.
 • Laat geen resten van brood, groente, fruit en andere etenswaar op de grond liggen.
 • Zorg voor een optimale hygiëne door het gehele pand en niet alleen in de winkel.
 • Zorg dat kolommen die worden afgetimmerd zowel boven als onder worden afgedicht. Dit zijn ideale schuilplaatsen voor muizen.

open winkelschappen in supermarktc - geen nestelplaats voor muizen open winkelschappen tegen muizen in supermarkt Open winkelschappen geven overzicht en zijn eenvoudig schoon te houden. Muizen kunnen zich er niet onder verschuilen en nesten bouwen. Stelling poten dienen afgesloten te zijn en niet open.

Waardoor ontstaat muizenoverlast

Muizenoverlast ontstaat doordat simpelweg de eerste drie levensbehoefte van muizen aanwezig zijn. Een muizenplaag ontstaat doordat er veel voedsel voor handen is, en dat er voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. Een populatie muizen wordt groter naar gelang er voedsel en schuilplaats aanwezig is. Neem je die voorwaarden weg dan kan er in ieder geval nooit een muizenplaag ontstaan. Er kunnen ook muizen mee naar binnen worden gebracht met vracht, en omdat er deuren open staan. Compartimenteren is in dat geval een belangrijke maatregelen zodat de muizen niet verder de supermarkt in kunnen. Muizen die zich niet kunnen verschuilen zullen zich niet bij je vestigen.

Belangrijke aandachtspunten voor een optimale ongediertepreventie voor supermarkten

De hier onder opgesomde aandachtspunten lijken heel normaal maar zijn dat niet in de praktijk. Informeren en betrekken van medewerkers is van cruciaal belang, maar gebeurd lang niet overal. De mensen van de werkvloer weten exact waar de problemen zich het meeste voordoen, en kunnen dus ook de beste informatie geven. Het motiveert medewerkers ook als ze bij het proces van ongediertepreventie worden betrokken. Ze werken immers liever in een supermarkt die muisvrij is, dan in een supermarkt waar ze steeds schrikken van muizen die voorbij komen.

 • Voer een actief ongediertepreventie beleid en breng medewerkers op de hoogte van het belang.
 • Grijp direct in en laat het niet zover komen dat klanten sporen van muizen gaan zien. ( in de praktijk zie ik muizenkeutels in de schappen liggen )
 • Breng de voedselveiligheid en gezondheid van klanten niet in gevaar door besmette producten toch te verkopen. ( in de praktijk zie ik dat besmette spullen gewoon verkocht worden met alle risico`s van dien)

muizenpoep en urine tussen luiers in een supermarkt uitwerpselen van muizen op keukenrollen in een supermarkt Aangevreten en besmette kaas door muizen in supermarkt Uitwerpselen van muizen tussen luiers en op keukenrollen. Een aangevreten en met uitwerpselen besmette kaas. Al deze producten vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Neemt de NVWA dit waar dan kan een winkel per direct worden gesloten.

Tips tegen overlast van muizen in een supermarkt

Ik ben ervan overtuigd dat de genoemde TIPS noodzakelijk zijn voor een optimale ongediertepreventie bij supermarkten. Er kan heel veel overlast, ellende, imagoschade en kosten bespaart worden als men van te voren goed nadenkt, en desnoods iemand mee laat kijken tijden bouw en verbouw. Professionele ongediertepreventie adviseurs kijken tenslotte anders naar een bouw dan de mensen die het maken. Betrokkenheid van medewerkers en hen voorzien van informatie die van belang is voor een optimale bedrijfshygiëne, is van essentieel belang om een supermarkt muisvrij te houden. Algehele bedrijfshygiëne is een continue proces dat niet mag verslappen. Er dient een gedegen hygiëneplan te zijn waar alle medewerkers van op de hoogte moeten zijn. algehele bedrijfshygienen van een supermarkt dient op orde te zijn in verband met overlast van muizen algehele bedrijfshygienen van een supermarkt dient op orde te zijn in verband met overlast van muizen Muizenkeutels in een hoek die gewoon blijven liggen getuigd ervan dat medewerkers niet goed worden voorgelicht en geïnformeerd over optimale hygiëne en ongediertepreventie. Fruit dat dagen lang of langer onder schappen blijft liggen getuigd ervan dat medewerkers niet worden betrokken bij het aller belangrijkste bedrijfsproces, namelijk algehele bedrijfshygiëne. Ongediertepreventie TIPS voor supermarkten Ongediertepreventie supermarkten Duurzame ongediertepreventie voor supermarkten      

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.