// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Inventarisatie - Rapportage - Advies

Ongedierte Inventarisatie - Rapportage - Advies
Ongedierte Inventarisatie - Rapportage - Advies
€ 356,95incl b.t.w
Totaal Incl. BTW
356,95

Omschrijving

Je hebt een muizenprobleem dat maar voort blijft duren, de NVWA zit je op de hielen en je weet geen uitweg meer. Schakel dan direct onze ongediertepreventie specialist Francois is. Met meer dan 35 jaar ervaring in de voedingsmiddelenbranche weet hij als geen ander de pijnplekken te vinden. 

Pest Free Benelux een algehele inspectie uit in aangegeven locatie. Deze inspectie bevat een rapportage van alle punten die te maken hebben met duurzame ongediertepreventie voor zover Pest Free deze kan vinden.

Tijdens de inspectie krijgt Pest Free toestemming voor het maken van foto`s die later in de rapportage gebruikt mogen worden ter illustratie en verduidelijking van waarnemingen. 

Uit deze inspectie volgt een advies en een summier plan van aanpak. Het staat de opdrachtgever vrij wat hiermee wordt gedaan.  

Naar aanleiding van de gemaakte inspectie, rapportage en het advies mag Pest Free een offerte uitbrengen en het staat opdrachtgever vrij om daar wel of niet op in te gaan.

Kenmerken

Kenmerken van dit traject zijn:

  • Intakegesprek met leidinggevende
  • Inspectie binnen en buiten
  • Foto`s van bevindingen
  • Rapportage met foto`s
  • Actiepunten en advies

Hoe werkt het?

Pest Free brengt vooraf € 295 exclusief btw in rekening voor het doen van de inspectie en het maken van de rapportage. Reiskosten welke achteraf worden berekend zijn € 1 per gereden km van en naar de desbetreffende locatie. Vooraf betaal je hier voor de inspectie, rapportage en advies. Achteraf worden de reiskosten in rekening gebracht. De nog openstaande factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn en van toepassing zijn onze algemene voorwaarden waarvan een exemplaar via email wordt toegezonden.