// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste hulp bij Rattenoverlast

Voorwoord `` Eerste hulp bij rattenoverlast``

Eerste hulp bij rattenoverlast is een reeks artikelen die gaan over ongediertepreventie en bestrijding van ratten zonder giftige bestrijdingsmiddelen. In het bijzonder gaat het in deze reeks over bruine ratten. Deze rattensoort komt over het algemeen voor in stedelijke en landelijke gebieden en veroorzaakt daar meeste overlast en schade.

Mijn doel met deze reeks artikelen is dat particulieren, bedrijven, VVE`s, woningcorporaties,gemeenten en andere overheidsinstellingen zich bewust worden, en dat daardoor overlast van ratten terug gedrongen wordt, met als hoofddoel dat er geen of veel minder rodenticiden (rattengif) in de natuur en het milieu komen.

vuilnis trekt ratten aan

Deze handleiding is bedoelt voor:

 • Individuele mensen
 • Individuele bedrijven
 • Overheidsinstanties
 • Scholen
 • VVE`s
 • Woningcorporaties
 • Bedrijventerreinen
 • Woonwijken

Als professioneel ongediertebestrijder is het mijn passie om het gebruik van rattengif uit te kunnen bannen. Dit kan ik alleen bereiken als mensen meer kennis hebben over de bruine rat, want dan kan men ook gepaste maatregelen nemen om rattenoverlast te voorkomen, te beheersen en onder controle te houden. Laat `` Eerste hulp bij rattenoverlast`` de leidraad zijn om het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen tegen ratten te stoppen.

Waarom rattenoverlast in de kiem smoren?

Ratten zijn onhygiënische beestjes die ziekteverwekkende bacteriën en virussen bij zich dragen. Ze kunnen ziekten overdragen en verspreiden naar mensen en ander dieren zoals koeien, varkens, kippen, schapen en paarden. Rattenoverlast is daarom per definitie een gevaar voor de volksgezondheid. Elk bedrijf en particulier zou direct actie moeten ondernemen bij het zien van sporen van ratten. Rattenoverlast dient in de kiem gesmoord te worden om grotere problemen voor te zijn.

Naast het feit dat ratten ziekten verspreiden veroorzaken ze ook heel erg veel schade. Ze knagen aan materialen en besmetten enorme hoeveelheden voedsel. Ratten staan erom bekend dat ze ook graag aan elektriciteitsbekabeling knagen. Dit kan kortsluiting veroorzaken met als gevolg knaagbrand.

Buitengebruik van rattengif verboden per 1 januari 2017

Buitengebruik van rattengif is per 1 januari 2017 verboden, mits men is aangemeld bij Inspectie en Leefmilieu, IPM gecertificeerd is en werkt volgens het Handboek buitengebruik rodenticiden. Er mag buiten alleen nog rattengif gebruikt worden door professionele ongediertebestrijders die aan deze eisen voldoen. De vraag is echter of het gebruik van rattengif wel nodig is en het gewenste resultaat oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel rattenoverlast voorkomen kan worden als men bewuster omgaat met bepaalde zaken waar ik later in deze reeks op terug kom.

In heel veel situaties is gebruik van rattengif niet eens nodig en daar is waar het in deze reeks artikelen uiteindelijk om gaat. ``Eerste hulp bij rattenoverlast`` is meer bedoeld om overlast van ratten voor te zijn door het nemen van preventieve maatregelen, en bewuster om te gaan met voedsel en afval.

rattengif buitengebruik verboden

Welke Rattensoorten

Er zijn twee soorten ratten waarvan in Nederland het meeste overlast wordt ervaren, namelijk de Bruine rat en de Zwarte rat. Bruine ratten komen het meeste voor in Nederland en de Zwarte rat is meer in opkomst aan het komen. De zachte winters en het verminderde gebruik van rattengif zijn oorzaken waardoor de rattenpopulaties aan het toenemen zijn. Ik ben er nogmaals van overtuigd dat rattenpopulaties in de hand kunnen worden gehouden als mensen bewuster om gaan met de eerste levensbehoefte van ratten. Later meer hier over.

Kenmerken van Bruine ratten :

 • Vacht is lichtbruin van kleur en de buik is wat lichter. ( Er zijn ook andere kleurvariaties)
 • Stompe kop
 • Grote oren
 • Fors van bouw
 • Gewicht 500 tot 600 gram
 • Staart is korter dan het lijf
 • Lichaamslengte volwassen rat 22 tot 30 cm

Kenmerken van Zwarte ratten :

 • Vacht is blauwgrijs tot zwart van kleur en de buik wat lichter.
 • Spitse kop
 • Kleine oren
 • Slank van bouw
 • Gewicht 150 tot 250 gram
 • Staart is langer dan het lijf
 • Lichaamslengte volwassen rat 14 tot 23 cm

Voortplanting van ratten

Ratten planten zich snel voort. Ze kunnen zich bij gunstige omstandigheden het gehele jaar voortplanten.  Normaliter planten ze zich het meest voort tussen maart en november als het weer wat warmer is. Tijdens zachte winters gaat de voortplanting ook door wat als gevolg heeft dat de populaties groter worden.

Ratten zijn na 3 maanden geslachtsrijp en hebben een draagtijd van ongeveer 21 tot 24 dagen. De nestgroote bedraagt gemiddeld 7 tot 10 jongen, welke na 3 maanden ook weer geslachtsrijp zijn. In theorie kan een wijfje 100 nakomelingen per jaar ter wereld brengen. Richtlijn is dat elk vrouwtje plus minus 35 jonge ter wereld brengt die zich ook weer gaan voortplanten.

Waar leven Bruine ratten?

Bruine ratten zijn pas vanaf de 18e eeuw in Europa. Men denkt dat ze oorspronkelijk afkomstig zijn uit China. De bruine rat is de meest voorkomende rat in Nederland. De kleur zoals genoemd is niet per definitie een kenmerk van deze rattensoort. Bruine ratten komen voor in stedelijke en landelijke gebieden waar water in de buurt is.

De stedelijke bruine rat vindt huisvesting in huizen en bedrijfsgebouwen in kelders, riolen, spouwmuren, plafonds, vloerdelen, containers en bosschages. De landelijke bruine rat vindt huisvesting is uitgeholde boomstammen, waterkanten, agrarische bedrijven en ook onder bosschages.

rattenhol in tuin van bruine rat

Lees hier hoe je zelf ratten kunt vangen in je tuin. Goedkoop en eenvoudig.

Bruine ratten leven in rioleringstelsels, onder en in gebouwen en op plaatsen met voedselaanbod zoals:

 1. Vuilstort plaatsen
 2. Slecht geregelde opslag en afvoer van huisvuil
 3. Plaatsen waar overmatig voer aanwezig is
 4. Industriële objecten, grote gebouwen, appartementen complexen, flats, woonwijken
 5. Slootkanten
 6. Maïskuilen en mestputten bij agrarische bedrijven
 7. Graanopslagplaatsen

De bruine rat heeft een zeer groot aanpassingsvermogen en kan zich onder veel verschillende omstandigheden in leven houden. Ratten zijn met name in de nacht actief en verschuilen en nestelen zich in:

 • Houtstapels
 • Struikgewas
 • Openhaardhout
 • Slootkanten
 • Riolen
 • Mestputten en stapels
 • Vuilstortplaatsen
 • Kruipruimten
 • Spouwmuren
 • Containers
 • Vloerdelen

Bruine ratten zij goede zwemmers, klimmers en gravers. Het zijn alleseters en hebben een voorkeur voor granen en vette zaden maar eten ook knolgewassen, groenten, fruit,vlees, vis, en soms jong vee. Ze slaan voedsel op in hun hol als voorraad. De bruine rat eet gemiddeld 15 tot 20 gram voedsel  en ze besmetten alles waar ze lopen met uitwerpselen, urine en speeksel. Hierdoor worden ook de ziekteverwekkende bacteriën verspreidt.

Waar leven Zwarte ratten?

Zwarte ratten leven in tegenstelling tot de Bruine rat in droge hoge gebieden. Ze maken een nest van textiel, isolatie materiaal, papier en ander nestelmateriaal. Ze komen oorspronkelijk niet uit Europa en komen hier sinds de middeleeuwen voor. Pest epidemieën werden door de zwarte rat verspreidt. Deze rattensoort komt nog plaatselijk voor in Nederland alhoewel ze een behoorlijke opmars aan het maken zijn. Met name in havengebieden , een deel van Noord Brabant, Limburg en zeeland komen zwarte ratten voor.

Zwarte ratten leven in gebouwen op hoge droge plekken zoals:

 1. Zolders
 2. Vlieringen
 3. Pakhuizen
 4. Overslagbedrijven
 5. Agrarische bedrijven
 6. Tussen plafonds
 7. Dakbeschot

Zwarte ratten zijn ook alleseters, maar hebben een duidelijke voorkeur voor granen, vette zaden, meel, en vruchten. Ze leggen ook een voedselvoorraad aan net zoals de bruine rat. Zwarte ratten eten gemiddeld 15 gram voedsel per dag.

waar leven ratten

Algemene inleiding ``eerste hulp bij rattenoverlast``

Dit was de algemene inleiding `` eerste hulp bij rattenoverlast``. De kenmerken en de levenswijze van beide soorten zijn summier aan bod gekomen. Deze informatie is belangrijk om te weten waar ratten zich schuil kunnen houden, een gevaar kunnen vormen voor je gezondheid en waarom  je actie moet ondernemen als je deze beestjes in je leef- woon of werkomgeving hebt.

Eerste hulp bij rattenbeheersing

Hoe leven bruine ratten? Rattenhol van de bruine rat.

Habitat management voor ratten

Wat ratten eten - Ratten vangen

Hoe ontstaat een rattenplaag? 11 tips om een rattenplaag te voorkomen

 

Heb%20je%20vragen%20mail%20Pest%20Free.jpg

Reacties

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.