// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is Gifvrij Plaagdier Management?

Gifvrij Plaagdier Management omvat alle duurzame en milieuvriendelijke maatregelen die je kunt nemen om plaagdieren zoals muizen, ratten en kakkerlakken te beheersen en onder controle te houden. Duurzame maatregelen worden genomen die zich terug verdienen in de tijd. Milieuvriendelijke maatregelen omdat we zuinig moeten zijn op onze leef en werkomgeving.

Gifvrij Plaagdier Management is iets wat een ongediertebestrijder niet alleen kan. GPM is vooral gebaseerd op samenwerking van het betreffende bedrijf en haar medewerkers en de ongediertebestrijder. Een ongediertebestrijder kan het niet alleen omdat er in de meeste gevallen een aantal maatregelen genomen moet worden die buiten de expertise en macht van de bestrijder vallen

Welke maatregelen moeten er worden genomen?

  • Bouwkundige maatregelen; dichtmaken van openingen, doorvoeren van leidingen
  • Hygiëne op orde brengen
  • Bewegingsvrijheid beperken

Pest Free kan u bij beide maatregelen goed helpen als De Hygiëne Expert en heeft 35 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie.

Vijf belangrijkste onderdelen van GPM:

  • Bouwkundige maatregelen
  • Algemene hygiëne
  • Preventieve maatregelen
  • Monitoren
  • Samenwerking

Als eerste dient er een bouwkundige inspectie plaats te vinden. Hieruit volgt een lijst met punten die afgewerkt dient te worden om het pand hermetisch af te sluiten, zowel van buiten naar binnen als inpandig. Dit kan een investering zijn maar zal zich uiteindelijk lonen, daar dit duurzame maatregelen betreft.

Ten tweede zal er een algemene hygiëne inspectie plaats moeten vinden. Uit deze inspectie kunnen aandachts- en actiepunten voortkomen. Actiepunten dienen direct uitgevoerd te worden.

Ten derde zullen er preventieve maatregel genomen worden waardoor het ongedierte zich niet thuis voelt en dus niet meer gaat nestelen op plaatsen waar je moeilijk bij kunt.

GPM Gifvrij Plaagdier Management is de meest effectieve, veilige en hygiënische oplossing voor ongediertebestrijding, ongediertepreventie en ongediertebeheersing. Neem direct contact met ons op voor informatie over de GPM methodiek.

Ontdek de reden van GPM, de werkwijze van GPM en de toepasbaarheid van GPM. Ongediertepreventie en het optimaliseren van bedrijfshygiëne kan niemand alleen. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is binnen een bedrijf.