// Adwords tag Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe werkt Gifvrij Plaagdier Management

Gifvrij Plaagdier Management is een samenwerking tussen het management van uw bedrijf, uw medewerkers en uw ongedierte adviseur. Door de samenwerking en betrokkenheid van alle partijen worden de beste resultaten bereikt en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Samenwerking = De sleutel tot succes

Samenwerking houdt in dat iedereen op de hoogte is van de Gifvrij Plaagdier Management methode. Iedereen die op de hoogte is kan zijn waarnemingen vastleggen in een logboek. De ongedierte adviseur is daardoor exact op de hoogte wat en waar er ongedierte is gesignaleerd. De bestrijder kan daardoor adequaat inspelen op de probleem gebieden.

Gifvrij Plaagdier Management is gebaseerd op verschillende technieken waaraan de IPM gedachte ten grondslag ligt. De eerste techniek is om het ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken te verjagen van hun schuilplaatsen. Verjagen op plaatsen waar ze nestelen en hun jongen werpen. Schuilplaatsen van het ongedierte zijn altijd moeilijk te bereiken. Verjagen van ongedierte doen wij met onze elektronische methode.

Werkwijze Gifvrij Plaagdier Management

Afhankelijk van het soort en de grote van het bedrijf kan alléén de inzet van Pest Free units al vaak de gifvrije oplossing zijn. Hebben we te maken met een wat groter bedrijf dan zullen wij ook direct onze tweede gifvrije methode inzetten. Deze methode vangt ratten en muizen zonder gebruik van giftige stoffen.

Wij werken met een stappenplan dat voortkomt uit onze eerste inventarisatie inspectie. Dit stappenplan is voor elk bedrijf anders. U ontvangt na onze inventarisatie inspectie een duidelijke rapportage met foto`s. Aan de hand daarvan gaan we te werk volgens een opgezet stappenplan. Eventuele training voor uw medewerkers behoort ook tot de mogelijkheid.

Weren van ongedierte

Een ander zeer belangrijk aspect van de GPM methodiek is weren. Weren is het dicht maken van openingen aan de buitenkant van uw bedrijfspand, maar ook aan de binnenkant. Des te meer je muizen en ratten de vrijheid ontneemt om zicht ongestoord te kunnen bewegen dan vinden ze het al minder fijn worden. Weren en ongediertebestrijding en preventie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Weren is geen luxe maar een noodzakelijk proces voor een duurzaam en milieubewuste oplossing.

Hygiëne optimaliseren

Als het om hygiëne gaat hebben we te maken met verschillende factoren. Interne en externe factoren die van belang zijn voor het onder controle krijgen van ongedierteproblemen met muizen en ratten. Uw algehele bedrijfshygiëne dient op orde te zijn, maar we hebben ook te maken met de hygiënische omstandigheden die zich rondom uw bedrijfspand afspelen.  Deze zullen in kaart gebracht moeten worden om een goede risico analyse te maken en om te kijken of er eventueel in samenwerking iets aan gedaan kan worden. Hygiëne optimaliseren is een essentieel, onderdeel van de GPM methodiek en is ook onlosmakelijk verbonden aan een duurzame en milieuvriendelijke ongediertebeheersing.

Hoe werkt GPM?

  • Inspectie en uitvoering bouwkundige maatregelen.
  • Inspectie en uitvoering algemene hygiëne.
  • Elektronische methode verjagen.
  • Rodenticide vrije methode vangen.

GPM Gifvrij Plaagdier Management is de meest effectieve, veilige en hygiënische oplossing voor ongediertebestrijding, ongediertepreventie en ongediertebeheersing. Neem direct contact met ons op voor informatie over de GPM methodiek.

Ontdek de reden van GPM, het waarom van GPM, en de toepasbaarheid van GPM. Ongediertepreventie en het optimaliseren van bedrijfshygiëne kan niemand alleen. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is binnen een bedrijf.